اگر خواستيد به من لينك بدهيد:

گاهی گداری



آرشيو مطالب گذشته:

03/01/2006 - 03/28/2006
12/01/2005 - 12/31/2005
10/01/2005 - 10/31/2005
09/01/2005 - 09/30/2005
07/01/2005 - 07/31/2005
06/01/2005 - 06/30/2005
03/01/2005 - 03/31/2005
12/01/2004 - 12/31/2004
10/01/2004 - 10/31/2004
09/01/2004 - 09/30/2004
08/01/2004 - 08/31/2004
07/01/2004 - 07/31/2004
06/01/2004 - 06/30/2004
04/01/2004 - 04/30/2004
03/01/2004 - 03/31/2004
02/01/2004 - 02/29/2004
01/01/2004 - 01/31/2004
12/01/2003 - 12/31/2003
11/01/2003 - 11/30/2003
10/01/2003 - 10/31/2003
09/01/2003 - 09/30/2003
08/01/2003 - 08/31/2003
07/01/2003 - 07/31/2003
06/01/2003 - 06/30/2003
05/01/2003 - 05/31/2003
04/01/2003 - 04/30/2003
03/01/2003 - 03/31/2003
02/01/2003 - 02/28/2003
01/01/2003 - 01/31/2003
12/01/2002 - 12/31/2002
11/01/2002 - 11/30/2002
10/01/2002 - 10/31/2002
09/01/2002 - 09/30/2002
08/01/2002 - 08/31/2002
07/01/2002 - 07/31/2002
03/01/2002 - 03/31/2002




وبلاگ های خواندنی:

زن نوشت
يك پنجره
يك ماهی
خرمگس

بوزك
خورشيد خانوم
پنجره پشتی
قلوه سنگ
سگال

پسر بدجنس
ايستادن در مقابل باد
خاطرات مشبک
آيدا
دندانپزشك

من و مانی
مرمرو
قندون
ما مهره نيستيم
بهنود ديگر

چخوف منو نديدی؟
ارزيابی شتابزده
روی جاده نمناک
علی لطفی
کامپيوتر و ارتباطات

هليا
Blue Raincoat
زهرا
پينك فلويديش


6/19/2004



CICADA

پيشگفتار
CICADA، جيرجيرك دشتي، و يا زنجره، حشره ايه كه زندگی بسيار جالبی داره. بعد از يه دوره جنينی يك هفته اي، به زير خاك ميره و 17 سال اونجا ميمونه. بعد از اون مياد بيرون، از پيله خارج ميشه و حدود چند هفته دوران بلوغ (و جفت گيري) رو ميگذرونه. بعد هم ميميره. نكته جالب اينه كه همه اونها با هم 17 ساله ميشن، يعنی هر هفده سال يكبار، سالی به نام سال CICADA داريم (مثل 76 سال يك بار ستاره هالي). امسال از اون سالها بود و چندين ايالت شرق آمريكا مورد حمله CICADA ها قرار گرفتند.

برداشت مردم پيش از آمدن CICADA ها
به گفته كسانی كه CICADA ها را از 17 سال پيش به خاطر دارند، اونها موجوداتی زشت هستند با صدای خيلی بلند و آزار دهنده كه زير دست و پا له ميشن، به سر و صورت ميخورند و چند هفته اي آرامش زندگی رو به هم ميزنند. بعد از مردن هم بوی بدی ميگيرند كه تا مدتها ميمونه.

برداشت خودم پس از وفات CICADA ها
اونها موجوداتی نازنين هستند. خيلی خوشكلن و كاری هم به كسی ندارند. صدا شون هم چندان آزار دهنده نيست. فقط در اطراف درختانی خاص وجود دارند. خيلی هم رومانتيك هستند! (تصور كنيد هفده سال زندگی در زير خاك برای يه هفته وصال يار!) و البته خنگ! به طوری كه اگه برعكس روی زمين بيفتند، نميتونند صاف بشن.

نتيجه گيري
زياد به تجربيات ديگران استناد نكنيد، مخصوصا اگه مال 17 سال پيش باشه!